រចនាសម្ព័ន្ធអនុសាខាស្រុក-ក្រុង

ល.រ

គោត្តនាម-នាម

តួនាទី

សេចក្តីទទួលស្គាល់

ផ្សេងៗ

អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុក-ក្រុង

 

 

១-ក្រុង តាខ្មៅ

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ឆាយ ថន

ប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

ព្រះឃោសធម្ម ញ៉ែម សុភ័ក្រ

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

ឯកឧត្តម កែវ សាន

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

ព្រះឋានចារី អ៊ុក ថុល

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

ឯកឧត្តម រិន វីរៈ

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

គណៈកម្មាធិការ

លោក ចាន់ សុខុម

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ហែម សម្បតិ្ត

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ម៉ុម ប៊ុនធឿន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ប៊ុន ពុទ្ធារឿន

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ញ៉ែម វុទ្ធី

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

២-ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ទ្រី ភាព

ប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

លោក ប៊ុន ថេង

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

លោក ចយ សុបិន

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

១០

ពុទ្ធោធម្មរកិតោព្រះភិក្ខុ ឡុង ពុទ្ធិស័ក

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

១១

លោកស្រី ញ៉ូង គឹមហៀង ទូចផុន

អនុប្រធានកិត្តិយស

២៣៣ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ២១-១២-២០០៩

១២

លោកជំទាវ ភួង ម៉ាឡា កឹមជាតិ

អនុប្រធានកិត្តិយស

០៣៩ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០២-០៨-២០១១

១៣

លោកជំទាវ ខុន វណ្ណា ធុលនាង

អនុប្រធានកិត្តិយស

 

មិនទាន់ចេញសេចក្តីសំរេច

គណៈកម្មាធិការ

លោក បូរ ណារ៉េត

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ឯក ឈន

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក សុន សឿន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី សាំង ស៊ីវ៉ុន

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក សាំង សារឹម

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៣-ស្រុកកៀនស្វាយ

ថ្នាក់កិត្តិយស

លោកជំទាវ សម លក្ខិណា ឌុលគឿន

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា សុភ័គ្គ ថាវី

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកជំទាវ ចាន់ចំរើន កុលសំអុល

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯឧត្តម សេង យូ អ៊ាន់

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម អំ សំរិត

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះតេជគុណ ខឹម សុផន

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក ហេង ធៀម

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ជា ប៊ុនធឿន

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

កញ្ញា ង៉ាម វាសនា

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក លាត សារឿន

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកវេជ្ជ. ឃី សោភ័ណរិទ្ធ

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៤-ស្រុកកោះធំ

ថ្នាក់កិត្តិយស

លោក ឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ

ប្រធានកិត្តិយស

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម ឯម សំណាង

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម ចៅ តុល

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ហម វ៉ាន់ថា

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក អ៊ិន ឃុន

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក កែវ ឈុនហ៊

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី អឿ មួយ

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ស៊ឹម ស៊ីថា

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក អេង មោក្ខ

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៥-ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក អ៊ុំ ចន

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ចាន់ ភឿន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក គន្ធ សុគឿន

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ជា គឹមឡេង

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៦-ស្រុកល្វាឯម

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ហេង រតនា

ប្រធានកិត្តិយស

 

មិនទាន់ចេញសេចក្តីសំរេច

ព្រះតេជគុណ ម៉ន សាវុធ

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកយាយ ពេន យុត

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក សែម សោត្ថី

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះតេជគុណ ភោគ រស់

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក ប៊ុន ផេង

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ហែន ចិន្តា

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក នេត សំអុល

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក សួស លន់

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ពុទ្ធ សុខានី

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៧-ស្រុកលើកដែក

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ឡាច ទូច

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក សោម សាយ

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ឈួរ ឈុនលីម

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ប៉ែន ច័ន្ទដារិទ្ធ

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះតេជគុណ ទិត្យ សំអូន

អនុប្រធានកិត្តិយស

០៥២ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៩-២០១១

គណៈកម្មាធិការ

លោក ថាច់ សុវណ្ណ

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក លី សុខា

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ចិន្ត ស៊ីថាន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ប៊ិន សំរិទ្ធ

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ខៀវ សុខុម

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ស៊ុំ សំអូន

សមាជិក

០៤៧ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៩-២០១១

លោកស្រី ឈឹម អ៊ុត

សមាជិក

០៤៧ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៩-២០១១

 

៨-ស្រុកអង្គស្នួល

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម សួន សិទ្ធី

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះតេជគុណ ភិន ចន្ថា

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះតេជគុណ គង់ សុធី

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក សាមុត ធឿន

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី យិន សុខន

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ម៉ិញ គឹមសាន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកវេជ្ជ. ស្រុង លីម

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ហ៊ល ផល្លី

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

៩-ស្រុកមុខកំពូល

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ចក់ ឡេង

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម បួន លឹមហេង

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម តាំង គឹមថុង

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ឯកឧត្តម ជាវ តាយ

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកឧកញ៉ា ផែ ហុកឈួន

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក តាំង ម៉េងលាន

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក អោង គឹមលាង

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ឃុត សាខន

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ជួប វុទ្ធី

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ស្រ៊ិន វណ្ណា

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

១០-ស្រុកពញាឮ

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម លឹម គានហោ

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

ព្រះនិមវេទី ជា សំអាង

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ហ៊ាង គង់ផេង

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក លី ជា

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ទូច សន

អនុប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ

លោក តុង ស៊ីវម៉ី

ប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី ផេង សុភី

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ម៉ៃ លឹមហាវ

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក រៀម សារ៉ន

ហេរញ្ញិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកវេជ្ជ. ហ៊ិន សាយ

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

 

១១-ស្រុកស្អាង

ថ្នាក់កិត្តិយស

ឯកឧត្តម ទី សុគន្ធ

ប្រធានកិត្តិយស

០២៥ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

គណៈកម្មាធិការ
លោក ខឹម ច័ន្ទគិរី ប្រធាន ០២៤ កក្រក.ធ.ចត ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកវេជ្ជ. យនពីទូ

អនុប្រធាន

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ប៊ុត កែវ

សមាជិកប្រចាំការ

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោកស្រី យឹម យុត្ថាវី

ហេរិញ្ចិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០

លោក ផុន សុខថន

សមាជិក

០២៤ កក្រក.ធ.ចត

ចុះថ្ងៃទី ០៥-០៣-២០១០