គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត

គណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​មណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ខេត្ត មាន សមាសភាព​ដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី អភិបាលរង​ខេត្ត ជា​ប្រធាន
  • ឯកឧត្តម ច​យ សុបិន សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត ជា​សមាជិក
  • លោកជំទាវ ហ៊ុន កុស​នី សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត ជា​សមាជិក
  • លោក ញឹម វណ្ណ​ឌិន នាយករង​រដ្ឋបាល​សាលាខេត្ត ជា​សមាជិក
  • លោក អៀ​ច សុវណ្ណ​វាសនា នាយករង​ទីចាត់ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានមនុស្ស ជា​សមាជិក
  • លោក យ៉​ន ភិ​រិ​ន ប្រធានការិយាល័យ​ក​សា​ង​សមត្ថភាព ជា​លេខាធិការ