ព័ត៌មានអំពីស្រុកពញាឮ

ស្រុក​ពញា​ឮ​ស្ថិត​នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​នៃ​ខេត្ត​កណ្តាល​មាន​ព្រំ​ប្រ​ទល់​រដ្ឋ​បាល​ខាង​លិច​ជាប់​ស្រុក​ឧត្តុង្គ​នៃខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​ខាង​កើត​ជាប់​ស្រុក​មុខ​កំ​ពូល​ និង​ស្រុក​បា​ធាយ​នៃ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​ខាង​ជើង​ជាប់​ស្រុក​កំពង់​ត្រឡាច​នៃ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​និង​ខាង​ត្បូង​ជាប់​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​នៃ​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ។​ តំបន់​រដ្ឋ​បាល​ចែក​ជា​ឃុំ​១១​និង​ភូមិ​១២៤​ មាន​ផ្ទៃដី ២៨,១៨៤.៩០ គ.ម ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​សរុប​ ៩០,៦៥២ នាក់ ស្រី ៤៧,៦៨១ នាក់ ស្មើនឹង ១៩,៤៧៣ គ្រួសារ ក្នុង​នោះ​អាយុ​១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ ៥៦,៨៩៧ នាក់ ស្រី ២៩,៩៦៩ នាក់។ (ស្ថិតិឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១២)

រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំ

          ក. គណៈអភិបាលស្រុក ចំនួន ០៥ រូប

ល.រ ឈ្មោះ ភេទ តួនាទី លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
លោក តុង ស៊ីវម៉ី ប្រុស អភិបាលស្រុក  
លោក ចេវ ឈី ប្រុស អភិបាលរងស្រុក  
លោក ប៉ែន វុទ្ធី ប្រុស អភិបាលរងស្រុក  
លោក ហួន សារិន ប្រុស អភិបាលរងស្រុក  
លោកស្រី ផេង សូភី ស្រី អភិបាលរងស្រុក  

ខ. ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចំនួន ១៩ រូប

ល.រ ឈ្មោះ តួនាទី
លោក នុត ប៉ាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក ស្រី សួង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក ឡេង ហួត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក អោក ស្រ៊ុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក មិល ម៉ារិន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក គ្រួច កានី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោកស្រី ប្រាក់ ហួយ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក មុត ចាន់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
លោក មុត សារុន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១០ លោកស្រី ឈាន ចាន់ថា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១១ លោក ខាន់ ឡាំង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១២ លោក អ៊ឹម  ធឿន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៣ លោក សុច សន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៤ លោក អ៊ុំ សាវឿន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៥ លោក ញ៉ែម យ៉ាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៦ លោក កែវ ថន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៧ លោកស្រី ចាន់ លក្ខិណា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៨ លោកណុប ផាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
១៩ លោក តូ រស្មី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក

គ. ផែនទីស្រុកពញាឮ