ទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលខេត្ត

អាសយដ្ឋាន ផ្លូវជាតិលេខ ២ ភូមិដើមមៀន​សង្កាត់ដើមមៀន​ក្រុងតាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

​ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៤២ ៥៥ ៥៨ ទូរសារ ០២៣ ៤២ ៥៥ ៥៥ សារអេឡិចត្រូនិច kandal@cambodia.gov.kh

Address: NR 2, Doem Mean Village Commune, Takhmao Town, Kandal Province, Cambodia.

Tel: 023 42 55 58 Fax: 023 42 55 55 Email: kandal@cambodia.gov.kh